Bad Taste Party Tübach

So de erst Uftrett hend d Dorfnarre bereits hendersich. Das Johr hemmo der erst Uftrett a de Bad Taste Party z Tübach dörfe mache. De Uftrettt hemmo erst am 22:30 gha und somit hemmo ös no guet chöne ufwärme. Es isch en super Uftrett gse und ös hets Fasnachtfieber het ös noch dem Uftrett gad packt.Wie sichs ghört sind mer au a dem Obet solang blebe bis de Plattetröller (DJ) kapituliert het.
Mer freuet ös scho of de nöchst Uftrett am Fritig bi de Beietour z Tüüfe.
Wünsch eu e gueti Woche und hoffe me gsiet sich nöcht Wocheend.

Es Grüsst
de Guggeblogger